Jaka jest różnica między psychologiem a psychiatrą?

Czym różni się zawód psychologa od psychiatry? Czy można być jednocześnie specjalistą z zakresu psychologii i psychiatrii na raz? Poniżej rozwiejemy Wasze wątpliwości w tym temacie 🙂

Psychiatra i psycholog – charakterystyka profesji

Lekarz psycholog to osoba mająca tytuł magistra psychologii. Posiada umiejętności i kwalifikacje do przeprowadzania testów psychologicznych, wie też, jak funkcjonuje ludzka psychika i wynikające z niej zachowania. Może uzyskać stopień naukowy doktora nauk medycznych, nie jest jednak lekarzem. Może również posiadać specjalizację i być znawcą np. psychologii klinicznej, społecznej czy międzykulturowej, to zaś ma znaczny wpływ na rodzaj posiadanej przez niego wiedzy. Psychologowie biorą również udział w mających ugruntować ich umiejętności praktykach, mogą też kontynuować zdobywanie wiedzy już podczas polegającej na leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych pracy zawodowej, uzyskując np. kompetencje psychoterapeuty. Oprócz stosowania terapii, psychologowie badają pacjentów również poprzez wykonywanie licznych testów psychologicznych.

lekarz psycholog

Natomiast lekarz psychiatra jest lekarzem mającym za sobą 6-letnie studia na medycynie ze specjalizacją z psychiatrii. Oznacza to, że nie tylko posiada on wiedzę na temat anatomii i funkcjonowania organizmu człowieka, włącznie z układem nerwowym i mózgiem, lecz także zna się m.in. na zaburzeniach psychicznych i ma za sobą praktykę na oddziale szpitala psychiatrycznego. Oznacza to, że, w odróżnieniu od psychologa, psychiatra może wypisywać swoim pacjentom recepty i wystawiać zwolnienia lekarskie. W niektórych przypadkach może też wydawać im skierowania na rehabilitację lub do szpitala. Ponieważ jednak jego wiedza jest czysto medyczna, niekoniecznie będzie on specjalizował się w psychoterapii – jego pomoc będzie się więc najczęściej ograniczać do przepisywania lekarstw dobranych na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pacjentem i wypisywania ewentualnych skierowań.

Współpraca lekarzy – psychiatria czy psycholog?

Psychologowie i Psychiatrzy bardzo często współpracują ze sobą. Oznacza to, że jeden z nich może skierować pacjenta do drugiego w celu wzmocnienia efektywności leczenia. Jest ono bowiem znacznie bardziej skuteczne, gdy stanowi połączenie psychoterapii i odpowiednich lekarstw. Ponadto psychiatrzy i neurolodzy często współpracują z psychologami w celu sprecyzowania diagnostyki. Psychologowie wspomagają też psychiatrów w prowadzeniu tej ostatniej.

lekarz psychiatra

Jest oczywiście możliwe znalezienie osoby będącej jednocześnie psychiatrą i psychologiem. To jednak oznaczałoby, że ukończyła ona dwa różne kierunki studiów i dwie odrębne praktyki, co większości ludzi wydaje się nieopłacalne. Dlatego częściej spotyka się specjalistów będących albo psychiatrami, albo psychologami.

Szukasz sprawdzonego psychiatry lub psychologa? Zapraszamy do kontaktu !