Czym jest

Bankowanie

Bankowanie to odpowiednie przechowywanie próbki nowotworowej pobranej w trakcie rutynowego zabiegu resekcji, niezbędne do wykonania diagnostyki genomowej. Nowoczesna diagnostyka całogenomowa może pomóc w optymalnym doborze leczenia. Jedynie odpowiednio przechowana próbka nowotworu pozwala bowiem na wykonanie tego typu testów i próbę podjęcia leczenia personalizowanego. Dlatego właśnie, bankowanie pobranego od Pacjentów materiału odbywa według ściśle określonych procedur i w starannie kontrolowanych warunkach gwarantujących najwyższą jakość i dokładność postępowania diagnostycznego.

Diagnostyka

z wykorzystaniem bankowej tkanki

Diagnostyka całogenomowa, określana również mianem „profilowania”, przeprowadzana jest w oparciu o sekwencjonowanie i precyzyjną analizę całego genomu. Dzięki temu umożliwia poznanie aż 99,9 % zawartej w materiale genetycznym komórek nowotworowych informacji. W dalszej perspektywie, wiedza ta pozwala na dopasowanie najlepszej możliwej dla danego Pacjenta metody terapeutycznej.

Procedura

Krok po kroku
1

Lekarz przekazuje Pacjentowi szczegółowe informacje dotyczące możliwości, jakie stwarza bankowanie. Następnie, wspólnie podejmują decyzję co do tego, czy jest to opcja odpowiednia dla danego przypadku.
2

Pacjent podpisuje dokumenty poświadczające zapoznanie się z wszystkimi niezbędnymi informacjami oraz wyrażenie świadomej zgody na pobranie materiału genetycznego.
3

Podczas rutynowego zabiegu diagnostycznego lub chirurgicznego usunięcia nowotworu pobierany jest fragment guza. Dodatkowo, w czasie standardowych badań laboratoryjnych pobierana jest niewielka objętość krwi.
4

Zakodowana próbka jest przechowywana nieodpłatnie do 30 dni od daty jej pobrania. Jeśli po tym czasie Pacjent zdecyduje się na dalsze jej bankowanie, po wniesieniu opłaty zostaje ona zabezpieczona, zamrożona i jest przechowywana przez okres 3 lat. W przeciwny razie materiał biologiczny zostaje poddany utylizacji.
Sprawdź na mapie

Gdzie jesteśmy

Kliknij na województwo i przejdź do listy naszych partnerów

wielkopolskie
mazowieckie
Co obejmuje

Pakiet bankowania

Cena bankowania to jedynie 492 zl brutto, obejmuje:
  • Pudelko z zestawem pobraniowym i dokumentami
  • Transport zestawu i próbek
  • Kontrola jakości materiału Pacjenta
  • Bufor do przechowywania tkanki
  • Przygotowanie tkanki do bankwania
  • Przechowywanie materiału przez 3 lata
  • Zabezpieczenie danych
Przeczytaj

Często zadawane pytania

Czy w szpitalach rutynowo bankuje się tkanki (na NFZ)?

Procedura bankowania materiału nowotworowego podczas operacji nie jest refundowana przez NFZ. Bankowanie na użytek Pacjenta najlepiej zlecić w jednostkach współpracujących z PCBB. Jeżeli nie ma takiej możliwości, prosimy o kontakt z PCBB pod numerem +48 730 601 011 lub adresem e-mail kontakt@pcbb.pl.

Czy jeśli nie zdecyduje się na bankowanie podczas pierwszej operacji, będę mogła zrobić to w przyszłości?

Bankowanie powinno się zlecić podczas pierwszej operacji, aby zabezpieczyć materiał biologiczny do przeprowadzenia diagnostyki całogenomowej i podjęcia próby doboru leczenia. Nie jest możliwe wykonanie operacji jedynie w celu pobrania materiału do bankowania.
Można również zlecić bankowanie w przypadku, gdy pierwotnie dobrana terapia nie przyniesie spodziewanych efektów i w wyniku nawrotu choroby jest zaplanowany kolejny zabieg.

Co jeśli mój szpital / onkolog nie współpracuje z PCBB?

W takim przypadku prosimy o kontakt z PCBB pod numerem +48 730 601 011 lub adresem email: kontakt@pcbb.pl. Dołożymy wszelkich starań, by umożliwić Państwu bankowanie próbki poprzez kontakt z Państwa jednostką prowadzącą lub poprzez wskazanie ośrodka, z którym współpracujemy.

Przez ile lat mogę przechowywać (bankować) tkankę?

Tkanka jest bankowana przez 3 lata (z możliwością przedłużenia) lub do momentu wykorzystania materiału do badań diagnostycznych.

Ile kosztuje bankowanie?

Jednorazowa opłata za pierwsze 3 lata bankowania wynosi 492 zł brutto, czyli 164 zł/rok. Opłata za bankowanie przez kolejne lata jest ustalana z każdym pacjentem indywidualnie.

Co mogę zrobić z bankowana tkanką?

Tkanka bankowana w PCBB jest przechowywana w buforze, który ją chroni i zapobiega degradacji zawartego w niej DNA. Dzięki temu materiał może być wykorzystany do nowoczesnej diagnostyki genomowej nowotworu, która pozwala na poznanie przyczyny choroby i podjęcie próby terapii personalizowanej.

Jak przeprowadzić diagnostykę nowotworu? Czy jest ona opłacana przez NFZ?

Jeśli zdecydują się Państwo przeprowadzić diagnostykę całogenomową, prosimy o kontakt z PCBB – przeprowadzimy Państwa krok po kroku od konsultacji do zlecenia badania.
Diagnostyka genomowa nie jest jeszcze opłacana przez NFZ.

W jakiej postaci otrzymuję wyniki diagnostyki nowotworu? Co z nimi zrobić?

Raport diagnostyczny, który obejmuje uzyskane wyniki i ich interpretację w oparciu o najnowsze badania naukowe, zostaje wysłany bezpośrednio do lekarza prowadzącego Pacjenta.
Stanowi on przewodnik, który ma naprowadzić lekarza na najlepszą drogę terapeutyczną, dobraną dla indywidualnego Pacjenta.

Czy mogę bankować tkankę gdzie indziej w Polsce?

PCBB jest jedyną taką organizacją, która bankuje tkankę dla Pacjenta w celach diagnostycznych.

Czy mogę zrezygnować z bankowania?

Tak, w każdej chwili Pacjent może zrezygnować. W takiej sytuacji bankowany materiał jest poddawany utylizacji.

Moja operacja jest już zaplanowana - czy nadal mogę zlecić Bankowanie?

Tak, pod warunkiem, że zdążymy dostarczyć na czas zestaw pobraniowy niezbędny do zabezpieczenia i transportu próbki. Prosimy o niezwłoczny kontakt z PCBB pod numerem +48 730 601 011 lub adresem email: kontakt@pcbb.pl

Po co pobiera się krew?

MNM Diagnostics oferuje badanie DNA nowotworu, a dodatkowo DNA z krwi pacjenta, aby ocenić, które zmiany genetyczne powiązane z rozwojem nowotworu zostały odziedziczone.

Czy można bankować wszystkie guzy?

Obecnie skupiamy się na bankowaniu nowotworów piersi, jajnika, prostaty, trzustki i jelita grubego. Jednak możliwe jest bankowanie także innych guzów – w takim wypadku prosimy o niezwłoczny kontakt z PCBB pod numerem +48 730 601 011 lub adresem email: kontakt@pcbb.pl

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz zostać naszym partnerem?

Napisz do nas

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
polityka prywatności | klauzula informacyjna