Polskie Centrum BioBankowania

Nasza misja

Medycyna personalizowana zaczyna się już dziś, a Bankowanie i Biobankowanie to jej przyszłość. Nasza misja sprowadza się do udostępnienia najnowszych osiągnięć naukowych każdemu, kto mógłby odnieść z tego korzyści. Poprzez gromadzenie i przechowywanie tkanek zmienionych nowotworowo otwieramy indywidualnym Pacjentom onkologicznym możliwość przeprowadzenia nowoczesnej diagnostyki całego genomu. Tym samym stawiamy ich przed szansą na poznanie genetycznej przyczyny powstania nowotworu i zastosowanie terapii opartej o założenia medycyny personalizowanej.

Dowiedz się więcej

O firmie

Polskie Centrum BioBankowania powstało w strukturach Firmy MNM Diagnostics, która istniejące od 2018 roku. MNM  Diagnostics, jako jedna z nielicznych na świecie firm zajmuje się diagnostyką całogenomową. Wdrażamy nowoczesne i zaawansowane narzędzia diagnostyczne w celu zapewniennia pacjentom onkologicznym dostępu do nowoczesnej diagnostyki całogennomowej. 

Przyczyniamy się do rozwoju medycyny spersonalizowanej, opartej na połączeniu informacji o historii choroby pacjenta, jego obecnym stanie zdrowia oraz informacji zawartych w jego genach. Jednym z wyzwań przed jakim stajemy w naszej pracy jest bankowanie tkanek dla Pacjenta. Wykorzystujemy w tym celu zaawansowane procedury umożliwiające mrożenie próbek w kontrolowanych warunkach z wykorzystaniem buforu, zabezpieczającym próbki przed uszkodzeniem. W efekcie otrzymujemy najwyższej jakości materiał badawczy gwarantujący uzyskanie wiarygodnych wyników diagnostycznych.

Poznaj nasz

Zespół

Katarzyna Ferdyn

Director of the Polish BioBanking Center

Od 2004 r. związana z branżą biotechnologiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu Quality Management System (QMS), procesów operacyjnych, technologicznych oraz analizie procesów biznesowych. Przeprowadzała audyty w zakresie pobierania tkanek i komórek, procesów technicznych i technologicznych w bankach tkanek i komórek oraz biobankach, transporcie i dystrybucji materiału biologicznego. Od 2015 współpracuje jako QMS Expert techniczny w grupie BBMRI-ERIC – BBMRI. Od 2017 roku jest reprezentantem w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) w KT 287 ds. Biotechnologii. Jako współtwórczyni normy 20387 Biotechnology — Biobanking — General requirements for Biobanking oraz Standardów Jakości dla Biobanków Polskich doskonale zna wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem biobanku, jak również szczegółowe wymogi stawiane biobankom; dzięki temu efektywnie zarządza Polskim Centrum BioBankowania. Chętni dzieli się wiedzą i doświadczeniem ze swoimi współpracownikami, nieustannie wspierając ich rozwój i zwiększając tym samym kompetencje zespołu PCBB.W wolnym czasie relaksuje się przy pracach ogrodniczych, gotowaniu oraz podczas tworzenia gobelinów.

dr Paweł Zawadzki

Founder of MNM Diagnostics and PCBB

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najlepszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Katarzyna Zawadzka

COO and co-founder of MNM Diagnotics and PCBB

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

Paweł Sztromwasser

CTO

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych.
Od 2011 Paweł intensywnie pracował z danymi z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Haukeland Univeristy Hospital w Bergen), a po powrocie do Polski jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie kieruje zespołem bioinformatyków i analityków danych w MNM.

Michał Kozłowski

Head of Commercial

Absolwent Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2012 roku uzyskał tytuł doktora (Chemia). Absolwent Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Po ukończeniu doktoratu swoje doświadczenie zdobywał w takich firmach jak eSmoking Institute, eSmoking Liquids, CHIC i BAT, w których odpowiadał m.in. za stworzenie fabryki płynów nikotynowych, działu badań i rozwoju, działu bezpieczeństwa i zgodności produktu, systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 i 17 025.
Były członek komitetu technicznego oraz grup roboczych w CEN (European Committee for Standardization) oraz PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) dot. wyrobów tytoniowych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych.
W latach 2019-2021 członek kadry zarządzającej firmy CHIC Group odpowiedzialny za obszary badań i rozwoju, zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i zgodności produktu oraz importu.

W MNM Diagnostics odpowiada za budowę, rozwój i zarządzanie działem Commercial, realizację celów sprzedażowych oraz współtworzenie strategii handlowej.

Prywatnie pszczelarz i miłośnik teatru ulicznego.

Aleksandra Szopa

BioBanking Coordinator

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor inżynier nauk technicznych w dziedzinie biotechnologii. Badania do pracy magisterskiej i doktorskiej prowadziła w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Po uzyskaniu stopnia doktora przez kilka lat zarządzała projektami w branży wydawniczej, aby teraz wykorzystać połączenie swojej wiedzy i doświadczenia w rozwijaniu MNM Diagnostics. Prywatnie miłośniczka wspinaczki ściankowej i gór. W żyłach ma muzykę zamiast krwi.

Łukasz Bachan

Key Account Manager

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Swoje doświadczenie
zawodowe zdobywał w światowych koncernach farmaceutycznych, gdzie utrzymywał stały kontakt z lekarzami, dyrektorami szpitali oraz przedstawicielami środowiska medycznego, dzięki czemu doskonale zna i rozumie jego potrzeby. Uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach medycznych, nieustannie poszerzając swoją wiedzę. Obecnie aktywnie uczestniczy w rozwijaniu Polskiego Centrum BioBankowania. Prywatnie interesuje się architekturą krajobrazu, sportem i zdrowym stylem życia.

Adrian Lejman

Lab Quality Manager

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Jakością na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W trakcie studiów był członkiem zespołu studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wzięli udział w najbardziej prestiżowym konkursie biologii syntetycznej iGEM, którego finał odbył się w Bostonie w 2016 roku. Za przedstawione wyniki zespół otrzymał złoty medal oraz nagrodę za najlepszy projekt w swojej kategorii. Po studiach pracownik laboratorium zajmującego się badaniem biologicznego pokrewieństwa oraz badaniem śladów biologicznych w sprawach kryminalistycznych. Obecnie pracuje w MNM Diagnostics jako Koordynator Projektów, badając genetyczne uwarunkowania przebiegu choroby COVID-19. W PCBB odpowiada za zarządzanie systemem zapewnienia jakości. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami i sportem, zwłaszcza piłką nożną oraz sportami motorowymi.

dr n. med. Maciej Dąbrowski

Field Application Specialist

Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji licznych grantów badawczych oraz staży w renomowanych ośrodkach międzynarodowych jak University Hospital Southamton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology w Trieście, we Włoszech. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz współautor licznych publikacji naukowych z zakresu genetyki i biologii molekularnej. W MNM Diagnostics odpowiada za analizę danych całogenomowych, rozwój narzędzi bioinformatycznych oraz wsparcie merytoryczne dla działów sprzedaży i marketingu..

Agnieszka Patz

Product Manager

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoje międzynarodowe doświadczenie z zakresu Marketingu i Zarządzania zdobywała podczas studiów w Danii i wymiany w Chinach. W 2020 ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
W MNM Diagnostics pracuje jako Product Manager, uczestniczy w tworzeniu planów i strategii marketingowych. W wolnym czasie lubi podróżować, jeździć na motocyklu, a zimą na snowboardzie.

Bartłomiej Budny

Lab Manager

Karolina Lisiak-Teodorczyk

Lab diagnostician

Absolwentka Biotechnologii ze specjalnością w diagnostyce genetycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uzyskując prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Doświadczenie zdobywała w trakcie staży w instytucjach naukowych i firmach farmaceutycznych. Brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie testów z zakresu diagnostyki chorób genetycznych. Prywatnie miłośniczka podróży, architektury i sportów zimowych.

Filip Wolbach

Laboratory employee

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył dodatkową wiedzę i doświadczenie podczas licznych wymian studenckich za granicą. Główne obszary zainteresowania to inżynieria genetyczna i mikrobiologia. Prywatnie miłośnik podróży i kultury hiszpańskiej.

Daria Kołodziejska

Laboratory employee

Absolwenta biotechnologii ze specjalnością z w diagnostyce genetycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W trakcie studiów dodatkowe doświadczenie zdobywała odbywając staże w instytucjach naukowych. Główny obszar jej zainteresowania to genetyka molekularna. W wolnym czasie lubi podróżować oraz rozwijać umięjętności cukiernicze.

dr n. med. Marzena Wojtaszewska

Genomics analyst

Doktor nauk medycznych, przez lata związana z poznańską Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku. Uzyskała Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, obecnie w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. W MNM i PCBB pełni funkcję analityka genomowego i diagnosty laboratoryjnego. Odpowiada za analizy danych całogenomowych i proces walidacji testów WGS.

Michał Gniot

Genome analyst

Doktor nauk medycznych, biotechnolog, diagnosta laboratoryjny w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Kilkanaście lat doświadczenia w diagnostyce molekularnej nowotworów, głównie hematologicznych (Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej SKPP w Poznaniu). Zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty standaryzacji oznaczeń molekularnych w białaczkach. Wieloletni współpracownik Kliniki Hematologii w Poznaniu (od 2007), od roku 2017 - adiunkt. Członek licznych towarzystw naukowych (European Hematology Association, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka). W MNM od 2020 roku. W wolnym czasie - fotograf, motocyklista, piwowar.

Katarzyna Dzięgielewska

Marketing Manager

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na którym ukończyła z wyróżnieniem studia biotechnologiczne, studiowała również na Universidad de Jaén w Hiszpanii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych oraz podczas staży w firmach biotechnologicznych w Poznaniu. W MNM Diagnostics aktywnie uczestniczy w rozwoju zespołu marketingowego, gdzie odpowiada za obszar content marketing.

Katarzyna Cieśla

Content Marketing Manager

Absolwentka biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmowała się obrotem wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków na rynki europejskie i bliskiego wschodu. W ostatnich latach powróciła do tematów związanych z genomiką, skupiając uwagę na rozwoju produktu i działaniach marketingowych w firmie zajmującej się badaniami genetycznymi. W MNM DIagnostics rozwija się jako Content Marketing Manager.

Anna Cząstka

Market Research Analyst

Absolwentka biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii przemysłowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, doświadczenie zdobywała na stażach w firmach przemysłowych. W MNM Diagnostics, jako członek zespołu marketingowego, zajmuje się researchem, mapowaniem i analizą konkurencji rynku biotechnologicznego - w szczególności w USA, prowadzeniem mediów społecznościowych, a także sprawami organizacyjno - biurowymi. Prywatnie pasjonatka sportu, po godzinach realizuje się jako instruktorka fitness.

Dawid Sielski

Data scientist

Ukończył informatykę na Politechnice Łódzkiej. Uwielbia rozwiązywać problemy natury informatycznej zwłaszcza z dziedziny uczenia maszynowego. Na co dzień zajmuje się usprawnianiem działań zespołów analizujących zakresie analiz danych genomowych, dba o obliczenia na serwerach i klastrach obliczeniowych. Dodatkowo pełni rolę DevOpsa. Po godzinach żongluje i uprawia slackline.

Jacek Rosiak

Data scientist

Programista Python, absolwent Computer Science na Politechnice Łódzkiej. W swojej pracy najbardziej fascynuje go możliwość wykorzystania informatyki i nowych technologii do pomocy i nierzadko ratowania życia. Utrzymuje i rozwija kod programistyczny, który przekształca surowe dane na czytelne informacje dla analityków. Zapalony muzyk i wspinacz.

Zobacz nasze

Laboratorium

W laboratorium Polskiego  Centrum BioBankowania pracują najlepsi eksperci w dziedzinie diagnostyki całogenomowej oraz diagności laboratoryjni z wieloletnim doświadczeniem. Zintegrowany system zarządzania jakością umożliwia nam bieżący monitoring przechowywania materiału biologicznego oraz kontrolę parametrów urządzeń laboratoryjnych. Efektem takiego podejścia są dokładne, wiarygodne i porównywalne diagnostyczne testy genetyczne. 

Polskie Centrum BioBankowania jako jednostka wchodząca w skład MNM Diagnostics posiada certyfikację międzynarodowej normy ISO/IEC 9001:2015 oraz działa zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r.

Posiadamy wdrożony, zunifikowany system zarządzania materiałem biologicznym oraz powiązanych z nim danych, co zdecydowanie wpływa na jakość przyszłych badań naukowych, możliwości wykonywania dodatkowych testów/analiz oraz dzięki standaryzacji procesów zapewnia identyfikowalność całego procesu, a w konsekwencji na wiarygodność uzyskanych wyników diagnostyki genetycznej.

MNM Diagnostics jest spółką prawa handlowego, która wykonuje działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000205826, w ramach której prowadzi Laboratorium Diagnostyczne o numerze w ewidencji KIDL: 3817 (REGON:36964498700018), oraz w ramach której działa zakład podmiotu leczniczego Polskie Centrum BioBankowania – REGON: 36964498700032, realizujące cele naukowe oraz cele diagnostyczne.

Pracownikami Polskiego Centrum BioBankowania są wykwalifikowani diagności laboratoryjni oraz specjaliści z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej.

W Polskim Centrum BioBankowania zapewniamy najwyższą jakość ochrony danych osobowych Pacjenta. Działamy zgodnie z normą ISO/IEC 27001 dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zgodnie z rozporządzeniem UE-RODO dane do celów naukowych będą poddane anonimizacji oraz będą wymagały zapoznania się z klauzulą poufności i świadomej zgody Pacjenta.

Identyfikacyjne dane osobowe uczestnika projektu naukowego będą wówczas zakodowane kodem numerycznym (ID Pacjenta) przez lekarza prowadzącego, pielęgniarkę lub koordynatora projektu w jednostce klinicznej. Pracownicy PCBB nie będą mieli wówczas wglądu do danych identyfikujących uczestników projektu.

W przypadku zlecenia usługi bankowania, przetwarzanie minimum danych osobowych pacjenta w celu realizacji umowy jest objęte ogólnymi regulacją prawną zgodnie z art.6 ust.2 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe są wówczas przechowywane w formie elektronicznej w formie zakodowanej, w sposób uniemożliwiający ich identyfikację .

Wszystkie tkanki przechowywane są w sposób anonimowy, zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa danych. Każda próbka jest oznakowana swoim unikalnym numerem kodowym, którego znajomość jest niezbędna do zlecenia badania lub przekazania tkanki innemu podmiotowi.

Pacjent może w dowolnym momencie zażyczyć sobie zniszczenie zbankowanej próbki i usunięcie wszelkich danych osobowych.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz zostać naszym partnerem?

Napisz do nas

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
polityka prywatności | klauzula informacyjna