Polskie Centrum BioBankowania

Nasza misja

Medycyna personalizowana zaczyna się już dziś, a BioBankowanie to jej przyszłość. Nasza misja sprowadza się do udostępnienia najnowszych osiągnięć naukowych każdemu, kto mógłby odnieść z tego korzyści. Poprzez gromadzenie i przechowywanie tkanek zmienionych nowotworowo otwieramy indywidualnym Pacjentom onkologicznym możliwość przeprowadzenia nowoczesnej diagnostyki całego genomu. Tym samym stawiamy ich przed szansą na poznanie genetycznej przyczyny pojawienia się nowotworu i zastosowanie terapii opartej o założenia medycyny personalizowanej.

Dowiedz się więcej

O firmie

Istniejące od 2018 roku MNM Diagnostics to jedna z nielicznych na świecie i pierwsza w Polsce inicjatywa zajmująca się diagnostyką całogenomową. Wdrażamy nowoczesne i zaawansowane narzędzia diagnostyczne celem dokonania spersonalizowanej analizy genomu dla pacjentów onkologicznych.

Przyczyniamy się do rozwoju medycyny spersonalizowanej, opartej o połączenie informacji o historii choroby pacjenta, jego obecnym stanie zdrowia oraz informacji zawartych w profilu genomowym. Jednym z wyzwań przed jakim stajemy w naszej pracy jest bankowanie tkanek dla Pacjenta. Wykorzystujemy w tym celu zaawansowane procedury umożliwiające mrożenie próbek bez ryzyka ich uszkodzenia. W efekcie otrzymujemy najwyższej jakości materiał badawczy gwarantujący uzyskanie wiarygodnych wyników diagnostycznych.

Poznaj nasz

Zespół

Katarzyna Ferdyn

Chief BioBanking Officer

Od 2004 r. związana z branżą biotechnologiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu Quality Management System (QMS), procesów operacyjnych, technologicznych, analizie procesów biznesowych stanowiących dane wejściowe do wdrożeń systemów IT klasy ERP oraz w przeprowadzaniu audytów w zakresie pobierania tkanek i komórek, procesów technicznych i technologicznych w biobankach, transporcie i dystrybucji materiału biologicznego. Od 2015 współpracuje jako Expert techniczny w grupie BBMRI-ERIC – BBMRI. Od 2017 roku jest reprezentantem w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) w KT 287 ds. Biotechnologii. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad normą 20387 Biotechnology — Biobanking — General requirements for Biobanking.

dr n. med. Maciej Dąbrowski

Analityk genomowy

Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji grantów badawczych w renomowanych ośrodkach międzynarodowych, takich jak University Hospital Southampton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology we Włoszech. Od 2017 roku członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Jest autorem licznych publikacji związanych z tematyką chorób rzadkich w prestiżowych, czasopismach naukowych.

Aleksandra Szopa

Manager Produktu

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor inżynier nauk technicznych w dziedzinie biotechnologii. Badania do pracy magisterskiej i doktorskiej prowadziła w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Po uzyskaniu stopnia doktora przez kilka lat zarządzała projektami w branży wydawniczej, aby teraz wykorzystać połączenie swojej wiedzy i doświadczenia w rozwijaniu MNM Diagnostics. Prywatnie miłośniczka wspinaczki ściankowej i gór. W żyłach ma muzykę zamiast krwi.

Magdalena Walczak

Starszy Specjalista ds. Relacji Medycznych

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży biotechnologicznej, związanej z bankowaniem i przechowywaniem tkanek i komórek, a także wytwarzaniem produktów leczniczych oraz w branży medyczno-farmaceutycznej specjalizującej się w leczeniu ran. Od 2010 r. odpowiedzialna za budowanie relacji ze środowiskiem medycznym oraz edukację pacjentów. Prywatnie miłośniczka psów i wielka fanka zespołu Queen i Farrokha Bulsary.

Łukasz Bachan

Starszy Specjalista ds. Relacji Medycznych

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w światowych koncernach farmaceutycznych, gdzie nawiązywał i utrzymywał stały kontakt z lekarzami, dyrektorami szpitali oraz przedstawicielami środowiska medycznego. Uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach medycznych. Obecnie aktywnie uczestniczy w rozwijaniu Polskiego Centrum BioBankowania w Polsce. Prywatnie interesuje się architekturą krajobrazu, sportem i zdrowym stylem życia.

Karolina Lisiak-Teodorczyk

Badania i rozwój

Absolwentka Biotechnologii UP w Poznaniu. Następnie ukończyła studia podyplomowe na UM w Poznaniu uzyskując prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie testów z zakresu diagnostyki chorób genetycznych. Prywatnie matka dwójki energicznych chłopców, miłośniczka architektury i sportów zimowych.

Filip Wolbach

Badania i rozwój

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył dodatkową wiedzę i doświadczenie podczas licznych wymian studenckich za granicą. Główne obszary zainteresowania to inżynieria genetyczna i mikrobiologia. Prywatnie miłośnik podróży i kultury hiszpańskiej.

Adrian Lejman

Analityk genomowy

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów był członkiem zespołu studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wzięli udział w najbardziej prestiżowym konkursie biologii syntetycznej iGEM, którego finał odbył się w Bostonie w 2016 roku. Za przedstawione wyniki otrzymali złoty medal oraz nagrodę za najlepszy projekt w swojej kategorii. Po studiach pracownik laboratorium zajmującego się badaniem biologicznego pokrewieństwa oraz badaniem śladów biologicznych w sprawach kryminalistycznych. Obecnie pracuje w MNM Diagnostics jako analityk genomowy gdzie zajmuje się analizą wyników sekwencjonowania u pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, motoryzacją i sportem, zwłaszcza piłką nożną oraz kolarstwem.

dr n. med. Marzena Wojtaszewska

Analityk genomowy

Przez wiele lat pracowała w poznańskiej Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku. Zajmowała się diagnostyką genetyczną i molekularną nowotworów układu krwiotwórczego, kwalifikowaniem pacjentów do leczenia celowanego i molekularną stratyfikacją ryzyka u chorych na nowotwory mieloidalne. Obecnie realizuje specjalizację z laboratoryjnej genetyki medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. W PCBB zajmuje sie .....

Dawid Sielski

Data scientist

Ukończył informatykę na Politechnice Łódzkiej. Uwielbia rozwiązywać problemy natury informatycznej zwłaszcza z dziedziny uczenia maszynowego. Na co dzień zajmuje się przygotowaniem danych genetycznych do późniejszej analizy przez zespół analityków. Po godzinach żongluje i uprawia slackline.

Jacek Rosiak

Data scientist

Programista Python, absolwent Computer Science na Politechnice Łódzkiej. W swojej pracy najbardziej fascynuje go możliwość wykorzystania informatyki i nowych technologii do pomocy i nierzadko ratowania życia. Utrzymuje i rozwija kod programistyczny, który przekształca surowe dane na czytelne informacje dla analityków. Zapalony muzyk i wspinacz.

Paweł Sztromwasser

CTO

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim (2007), w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych. Od 2011 Paweł intensywnie pracował z analizą danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Szpital Uniwersytecki Haukeland w Bergen), a później jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W trakcie licznych projektów badawczych Paweł przeanalizował między innymi kilkadziesiąt całych genomów człowieka, kilkaset egzomów, oraz kilkaset genomów bakteryjnych.

Katarzyna Tylak

Analityk genomowy

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała również na UJA w Hiszpanii. Dodatkowe doświadczenie zdobyła podczas staży w firmach biotechnologicznych oraz pracując w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Katarzyna Ginda-Mäkelä

Head of Product Marketing

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wroclawskiego, w 2013 roku ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie biologii molekularnej. Autorka kilkunastu publikacji w prestiżowych czasopismach, po kilkuletnim stażu po-doktorskim na Uniwersytecie w Oksfordzie, zajęła się komercjalizacją produktów biotechnologicznych w sektorze prywatnym. W MNM Diagnostics skupia się na strategii marketingowej i rozwoju komercyjnym firmy.

Katarzyna Zawadzka

Dyrektor Operacyjny i członek zarządu oraz co-founder

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

dr Paweł Zawadzki

Założyciel MNM Diagnostics i PCBB

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najlepszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach.
Zobacz nasze

Laboratorium

Dzięki przynależności do struktur MNM Diagnostics, w laboratoriach PCBB pracują najlepsi eksperci w dziedzinie diagnostyki całogenomowej oraz diagności laboratoryjni z wieloletnim doświadczeniem. Zintegrowany system zarządzania jakością umożliwia nam bieżący monitoring przechowywania materiału biologicznego oraz kontrolę parametrów urządzeń laboratoryjnych. Efektem takiego podejścia są dokładne, wiarygodne i porównywalne diagnostyczne testy genetyczne.

MNM Diagnostics jest spółką prawa handlowego, która wykonuje działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000205826, w ramach której prowadzi Laboratorium Diagnostyczne o numerze w ewidencji KIDL: 3817 (REGON:36964498700018), oraz w ramach której działa zakład podmiotu leczniczego Polskie Centrum BioBankowania – REGON: 36964498700032, realizujące cele naukowe oraz cele diagnostyczne.

Pracownikami Polskiego Centrum BioBankowania są wykwalifikowani diagności laboratoryjni oraz specjaliści z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej.

Polskie Centrum BioBankowania jako jednostka wchodząca w skład MNM Diagnostics jest w trakcie certyfikacji międzynarodowej normy ISO/IEC 9001:2015 oraz działa zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r.
Posiadamy wdrożony, zunifikowany system zarządzania materiałem biologicznym oraz powiązanych z nim danych, co zdecydowanie wpływa na jakość przyszłych badań naukowych, możliwości wykonywania dodatkowych testów/analiz oraz dzięki standaryzacji procesów zapewnia identyfikowalność całego procesu, a w konsekwencji na wiarygodność uzyskanych wyników diagnostyki genetycznej.

W Polskim Centrum BioBankowania stawiamy na najwyższą jakość ochrony danych osobowych Pacjenta. Zgodnie z Rozporządzeniem UE-RODO dane do celów naukowych będą poddane anonimizacji oraz będą wymagały zapoznania się z klauzulą poufności i świadomej zgody Pacjenta.
Identyfikacyjne dane osobowe uczestnika projektu naukowego będą wówczas zakodowane kodem numerycznym (ID Pacjenta) przez lekarza prowadzącego, pielęgniarkę lub koordynatora projektu w jednostce klinicznej. Pracownicy PCBB nie będą mieli wówczas wglądu do danych identyfikujących uczestników projektu.
W przypadku zlecenia usługi przechowywania, przetwarzanie minimum danych osobowych pacjenta w celu realizacji umowy jest objęte ogólnymi regulacją prawną zgodnie z art.6 ust.2 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe są wówczas przechowywane w formie elektronicznej w formie zakodowanej, w sposób uniemożliwiający ich identyfikację .
Wszystkie tkanki przechowywane są w sposób anonimowy, zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa danych. Każda próbka jest oznakowana swoim unikalnym numerem kodowym, którego znajomość jest niezbędna do zlecenia badania lub przekazania tkanki innemu podmiotowi.
Pacjent może w dowolnym momencie zażyczyć sobie zniszczenie zbankowanej próbki i usunięcie wszelkich danych osobowych.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz zostać naszym partnerem?

Napisz do nas

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
polityka prywatności | klauzula informacyjna