Polskie Centrum BioBankowania

Nasza misja

Medycyna personalizowana zaczyna się już dziś, a BioBankowanie to jej przyszłość. Nasza misja sprowadza się do udostępnienia najnowszych osiągnięć naukowych każdemu, kto mógłby odnieść z tego korzyści. Poprzez gromadzenie i przechowywanie tkanek zmienionych nowotworowo otwieramy indywidualnym Pacjentom onkologicznym możliwość przeprowadzenia nowoczesnej diagnostyki całego genomu. Tym samym stawiamy ich przed szansą na poznanie genetycznej przyczyny pojawienia się nowotworu i zastosowanie terapii opartej o założenia medycyny personalizowanej.

Dowiedz się więcej

O firmie

Istniejące od 2018 roku MNM Diagnostics to jedna z nielicznych na świecie i pierwsza w Polsce inicjatywa zajmująca się diagnostyką całogenomową. Wdrażamy nowoczesne i zaawansowane narzędzia diagnostyczne celem dokonania spersonalizowanej analizy genomu dla pacjentów onkologicznych.

Przyczyniamy się do rozwoju medycyny spersonalizowanej, opartej o połączenie informacji o historii choroby pacjenta, jego obecnym stanie zdrowia oraz informacji zawartych w profilu genomowym. Jednym z wyzwań przed jakim stajemy w naszej pracy jest bankowanie tkanek dla Pacjenta. Wykorzystujemy w tym celu zaawansowane procedury umożliwiające mrożenie próbek bez ryzyka ich uszkodzenia. W efekcie otrzymujemy najwyższej jakości materiał badawczy gwarantujący uzyskanie wiarygodnych wyników diagnostycznych.

Poznaj nasz

Zespół

Katarzyna Ferdyn

Director of the Polish BioBanking Center

Od 2004 r. związana z branżą biotechnologiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu Quality Management System (QMS), procesów operacyjnych, technologicznych oraz analizie procesów biznesowych. Przeprowadzała audyty w zakresie pobierania tkanek i komórek, procesów technicznych i technologicznych w bankach tkanek i komórek oraz biobankach, transporcie i dystrybucji materiału biologicznego. Od 2015 współpracuje jako QMS Expert techniczny w grupie BBMRI-ERIC – BBMRI. Od 2017 roku jest reprezentantem w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) w KT 287 ds. Biotechnologii. Jako współtwórczyni normy 20387 Biotechnology — Biobanking — General requirements for Biobanking oraz Standardów Jakości dla Biobanków Polskich doskonale zna wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem biobanku, jak również szczegółowe wymogi stawiane biobankom; dzięki temu efektywnie zarządza Polskim Centrum BioBankowania. Chętni dzieli się wiedzą i doświadczeniem ze swoimi współpracownikami, nieustannie wspierając ich rozwój i zwiększając tym samym kompetencje zespołu PCBB.W wolnym czasie relaksuje się przy pracach ogrodniczych, gotowaniu oraz podczas tworzenia gobelinów.

dr Paweł Zawadzki

Founder of MNM Diagnostics and PCBB

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najlepszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Katarzyna Zawadzka

COO and co-founder of MNM Diagnotics and PCBB

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

Katarzyna Ginda-Mäkelä

Head of Product Marketing

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wroclawskiego, w 2013 roku ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie biologii molekularnej. Autorka kilkunastu publikacji w prestiżowych czasopismach, po kilkuletnim stażu po-doktorskim na Uniwersytecie w Oksfordzie, zajęła się komercjalizacją produktów biotechnologicznych w sektorze prywatnym. W MNM Diagnostics skupia się na strategii marketingowej i rozwoju komercyjnym firmy.

Aleksandra Szopa

BioBanking and Customer Support

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor inżynier nauk technicznych w dziedzinie biotechnologii. Badania do pracy magisterskiej i doktorskiej prowadziła w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Po uzyskaniu stopnia doktora przez kilka lat zarządzała projektami w branży wydawniczej, aby teraz wykorzystać połączenie swojej wiedzy i doświadczenia w rozwijaniu MNM Diagnostics. Prywatnie miłośniczka wspinaczki ściankowej i gór. W żyłach ma muzykę zamiast krwi.

Łukasz Bachan

Key Account Manager

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Swoje doświadczenie
zawodowe zdobywał w światowych koncernach farmaceutycznych, gdzie utrzymywał stały kontakt z lekarzami, dyrektorami szpitali oraz przedstawicielami środowiska medycznego, dzięki czemu doskonale zna i rozumie jego potrzeby. Uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach medycznych, nieustannie poszerzając swoją wiedzę. Obecnie aktywnie uczestniczy w rozwijaniu Polskiego Centrum BioBankowania. Prywatnie interesuje się architekturą krajobrazu, sportem i zdrowym stylem życia.

dr n. med. Maciej Dąbrowski

Field Application Specialist

Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji licznych grantów badawczych oraz staży w renomowanych ośrodkach międzynarodowych jak University Hospital Southamton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology w Trieście, we Włoszech. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz współautor licznych publikacji naukowych z zakresu genetyki i biologii molekularnej. W MNM Diagnostics odpowiada za analizę danych całogenomowych, rozwój narzędzi bioinformatycznych oraz wsparcie merytoryczne dla działów sprzedaży i marketingu..

dr n. med. Marzena Wojtaszewska

Genomics analyst

Doktor nauk medycznych, przez lata związana z poznańską Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku. Uzyskała Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, obecnie w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. W MNM i PCBB pełni funkcję analityka genomowego i diagnosty laboratoryjnego. Odpowiada za analizy danych całogenomowych i proces walidacji testów WGS.

Karolina Lisiak-Teodorczyk

Lab diagnostician

Absolwentka Biotechnologii ze specjalnością w diagnostyce genetycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uzyskując prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Doświadczenie zdobywała w trakcie staży w instytucjach naukowych i firmach farmaceutycznych. Brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie testów z zakresu diagnostyki chorób genetycznych. Prywatnie miłośniczka podróży, architektury i sportów zimowych.

Filip Wolbach

Laboratory employee

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył dodatkową wiedzę i doświadczenie podczas licznych wymian studenckich za granicą. Główne obszary zainteresowania to inżynieria genetyczna i mikrobiologia. Prywatnie miłośnik podróży i kultury hiszpańskiej.

Adrian Lejman

Lab Quality Manager

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Jakością na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W trakcie studiów był członkiem zespołu studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wzięli udział w najbardziej prestiżowym konkursie biologii syntetycznej iGEM, którego finał odbył się w Bostonie w 2016 roku. Za przedstawione wyniki zespół otrzymał złoty medal oraz nagrodę za najlepszy projekt w swojej kategorii. Po studiach pracownik laboratorium zajmującego się badaniem biologicznego pokrewieństwa oraz badaniem śladów biologicznych w sprawach kryminalistycznych. Obecnie pracuje w MNM Diagnostics jako Koordynator Projektów, badając genetyczne uwarunkowania przebiegu choroby COVID-19. W PCBB odpowiada za zarządzanie systemem zapewnienia jakości. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami i sportem, zwłaszcza piłką nożną oraz sportami motorowymi.

Paweł Sztromwasser

CTO

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim (2007), w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych. Od 2011 Paweł intensywnie pracował z analizą danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Szpital Uniwersytecki Haukeland w Bergen), a później jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W trakcie licznych projektów badawczych Paweł przeanalizował między innymi kilkadziesiąt całych genomów człowieka, kilkaset egzomów, oraz kilkaset genomów bakteryjnych.

Dawid Sielski

Data scientist

Ukończył informatykę na Politechnice Łódzkiej. Uwielbia rozwiązywać problemy natury informatycznej zwłaszcza z dziedziny uczenia maszynowego. Na co dzień zajmuje się usprawnianiem działań zespołów analizujących zakresie analiz danych genomowych, dba o obliczenia na serwerach i klastrach obliczeniowych. Dodatkowo pełni rolę DevOpsa. Po godzinach żongluje i uprawia slackline.

Jacek Rosiak

Data scientist

Programista Python, absolwent Computer Science na Politechnice Łódzkiej. W swojej pracy najbardziej fascynuje go możliwość wykorzystania informatyki i nowych technologii do pomocy i nierzadko ratowania życia. Utrzymuje i rozwija kod programistyczny, który przekształca surowe dane na czytelne informacje dla analityków. Zapalony muzyk i wspinacz.

Katarzyna Dzięgielewska

Senior Channel Marketing Manager

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na którym ukończyła z wyróżnieniem studia biotechnologiczne, studiowała również na Universidad de Jaén w Hiszpanii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych oraz podczas staży w firmach biotechnologicznych w Poznaniu. W MNM Diagnostics aktywnie uczestniczy w rozwoju zespołu marketingowego, gdzie odpowiada za obszar content marketing.

Anna Cząstka

Market Research Analyst

Absolwentka biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii przemysłowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, doświadczenie zdobywała na stażach w firmach przemysłowych. W MNM Diagnostics, jako członek zespołu marketingowego, zajmuje się researchem, mapowaniem i analizą konkurencji rynku biotechnologicznego - w szczególności w USA, prowadzeniem mediów społecznościowych, a także sprawami organizacyjno - biurowymi. Prywatnie pasjonatka sportu, po godzinach realizuje się jako instruktorka fitness.
Zobacz nasze

Laboratorium

Dzięki przynależności do struktur MNM Diagnostics, w laboratoriach PCBB pracują najlepsi eksperci w dziedzinie diagnostyki całogenomowej oraz diagności laboratoryjni z wieloletnim doświadczeniem. Zintegrowany system zarządzania jakością umożliwia nam bieżący monitoring przechowywania materiału biologicznego oraz kontrolę parametrów urządzeń laboratoryjnych. Efektem takiego podejścia są dokładne, wiarygodne i porównywalne diagnostyczne testy genetyczne.

MNM Diagnostics jest spółką prawa handlowego, która wykonuje działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000205826, w ramach której prowadzi Laboratorium Diagnostyczne o numerze w ewidencji KIDL: 3817 (REGON:36964498700018), oraz w ramach której działa zakład podmiotu leczniczego Polskie Centrum BioBankowania – REGON: 36964498700032, realizujące cele naukowe oraz cele diagnostyczne.

Pracownikami Polskiego Centrum BioBankowania są wykwalifikowani diagności laboratoryjni oraz specjaliści z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej.

Polskie Centrum BioBankowania jako jednostka wchodząca w skład MNM Diagnostics jest w trakcie certyfikacji międzynarodowej normy ISO/IEC 9001:2015 oraz działa zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r.
Posiadamy wdrożony, zunifikowany system zarządzania materiałem biologicznym oraz powiązanych z nim danych, co zdecydowanie wpływa na jakość przyszłych badań naukowych, możliwości wykonywania dodatkowych testów/analiz oraz dzięki standaryzacji procesów zapewnia identyfikowalność całego procesu, a w konsekwencji na wiarygodność uzyskanych wyników diagnostyki genetycznej.

W Polskim Centrum BioBankowania stawiamy na najwyższą jakość ochrony danych osobowych Pacjenta. Zgodnie z Rozporządzeniem UE-RODO dane do celów naukowych będą poddane anonimizacji oraz będą wymagały zapoznania się z klauzulą poufności i świadomej zgody Pacjenta.
Identyfikacyjne dane osobowe uczestnika projektu naukowego będą wówczas zakodowane kodem numerycznym (ID Pacjenta) przez lekarza prowadzącego, pielęgniarkę lub koordynatora projektu w jednostce klinicznej. Pracownicy PCBB nie będą mieli wówczas wglądu do danych identyfikujących uczestników projektu.
W przypadku zlecenia usługi przechowywania, przetwarzanie minimum danych osobowych pacjenta w celu realizacji umowy jest objęte ogólnymi regulacją prawną zgodnie z art.6 ust.2 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe są wówczas przechowywane w formie elektronicznej w formie zakodowanej, w sposób uniemożliwiający ich identyfikację .
Wszystkie tkanki przechowywane są w sposób anonimowy, zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa danych. Każda próbka jest oznakowana swoim unikalnym numerem kodowym, którego znajomość jest niezbędna do zlecenia badania lub przekazania tkanki innemu podmiotowi.
Pacjent może w dowolnym momencie zażyczyć sobie zniszczenie zbankowanej próbki i usunięcie wszelkich danych osobowych.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz zostać naszym partnerem?

Napisz do nas

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
polityka prywatności | klauzula informacyjna