Procedura krok po kroku

W przypadku zabezpieczania tkanki nowotworowej w jednostce medycznej współpracującej z Polskim Centrum Biobankowania wystarczy zgłosić chęć biobankowania tkanki nowotworowej lekarzowi prowadzącemu.

Proces pobrania nie wiąże się z dodatkowym obciążeniem dla Pacjenta – w normalnym procesie diagnostycznym cała tkanka nowotworowa, która nie trafia do standardowego badania patomorfologicznego, jest utylizowana. My umożliwiamy jej wykorzystanie z korzyścią dla Pacjenta.  

 1. Podczas rozmowy z lekarzem Pacjent otrzymuje szczegółowe informacje o możliwościach związanych z biobankowaniem i przechowywaniem i wspólnie podejmują decyzję, czy to jest odpowiednia opcja dla Pacjenta.
 2. Pacjent podpisuje dokumenty poświadczające, że zapoznał się z niezbędnymi informacjami i wyraził świadomą zgodę na pobranie swojego materiału biologicznego.
 3. Fragment guza jest pobrany w czasie rutynowego zabiegu diagnostycznego lub chirurgicznego usunięcia nowotworu.
 4. Niewielka objętość krwi jest pobierana przy okazji rutynowych badań laboratoryjnych podczas pobytu w szpitalu.
 5. Po pobraniu tkanki i umieszczeniu jej w buforze konserwującym jednostka medyczna, w której został pobrany materiał biologiczny przesyła zabezpieczoną próbkę do PCBB.
 6. Pacjent otrzymuje Paszport próbki onkologicznej z numerem ID. Przy jego pomocy może w przyszłości odkodować próbkę.
 7. Przesłana próbka już w PCBB jest poddawana kontroli jakości/weryfikowana pod kątem zdatności do przechowywania, a następnie rozdzielana na 2 części w celu przechowywania i biobankowania.

Przechowywanie tkanki (dla Pacjenta)

 • Zanonimizowana próbka zostaje przechowana na koszt Polskiego Centrum Biobankowanie do 30 dni od pobrania.
 • Jeśli w tym czasie Pacjent zdecyduje się na przechowywanie tkanki przez 5 lat, zostanie ona zabezpieczona i zamrożona.
 • W przeciwnym razie materiał biologiczny będzie poddany utylizacji.
  Więcej informacji można znaleźć w zakładce Zlecenie przechowywania tkanki.

 

Biobankowanie tkanki (dla nauki)
Zanonimizowana próbka zostaje zabezpieczona i zamrożona do czasu, kiedy zostanie wykorzystana do badań naukowych przez jednego z partnerów naukowych Polskiego Centrum Biobankowania, zgodnie z wytycznymi Komisji Bioetycznej.

Paszport probki onkologicznej

Paszport próbki onkologicznej
Po pobraniu tkanki Pacjent otrzymuje unikalny „Paszport próbki onkologicznej” z numerem identyfikacyjnym próbki.
Paszport jest jedynym dokumentem umożliwiającym zidentyfikowanie próbki należącej do Pacjenta.
W przypadku zagubienia „Paszportu” jedyną możliwością uzyskania dostępu do próbki jest otrzymanie numeru ID donacji ze szpitala, w którym była ona pozyskana.