Dlaczego warto?

Przechowywanie świeżej tkanki nowotworowej umożliwia Pacjentowi dostęp do najwłaściwszych dla Pacjenta badań diagnostycznych, przede wszystkim do profilowania całogenomowego.

Profilowanie całogenomowe to metoda analizy DNA nowotworu, która pozwala na najpełniejszy opis szkodliwych mutacji i przemian w komórkach guza. Umożliwia ono u części Pacjentów na dobranie skuteczniejszej, nowoczesnej terapii personalizowanej.

Wyrażając zgodę na przekazanie Państwa tkanki nowotworowej oraz krwi do Polskiego Centrum Biobankowania otrzymują Państwo możliwość ich wykorzystania w przyszłości przez okres 5 lat od dnia rozpoczęcia przechowywania z możliwością przedłużenia.

W tym czasie mają Państwo prawo do zlecenia wykonania badań genetycznych oraz profilowania całogenomowego w firmie MNM Diagnostics lub przekazania tkanki innemu, wskazanemu przez Państwa podmiotowi medycznemu w celu wykonania niezbędnych świadczeń medycznych.

 


Wyrażając zgodę na anonimowe biobankowanie tkanki do celów naukowych pomagają Państwo badaczom i lekarzom lepiej poznać przyczyny choroby oraz przyczynić się do opracowania nowych terapii przeciwnowotworowych. Zdobyta w ten sposób wiedza może pomóc w przyszłości Pacjentom borykającym się z tym samym schorzeniem.