Dla kogo?

Nasze usługi są skierowane do Pacjentów z nowo rozpoznanym nowotworem złośliwym jajnika, trzustki, piersi i prostaty.

W przypadku innych nowotworów konieczny jest indywidualny kontakt z pracownikami PCBB i dodatkowa konsultacja lekarska.

Pobranie tkanki następuje podczas rutynowych zabiegów chirurgicznych lub biopsji, a decyzję o możliwości pozyskania próbki podejmuje lekarz na podstawie wielkości guza, jego, umiejscowienia i jego innych cech.