Co to jest?

W normalnym procesie diagnostycznym cała tkanka nowotworowa, która nie trafia do standardowego badania patomorfologicznego, jest utylizowana.

My umożliwiamy jej wykorzystanie z korzyścią dla Pacjenta i dla nauki.

W PCBB pobrana próbka jest rozdzielana i może zostać wykorzystana do przechowywania (dla Pacjenta) oraz do biobankowania (dla nauki).

Przechowywanie tkanki to zabezpieczenie fragmentu tkanki nowotworowej oraz próbki krwi Pacjenta przez 5 lat w celu przeprowadzenia, jeśli będzie taka potrzeba w przyszłości, odpowiednich badań diagnostycznych.

 

Biobankowanie tkanki to gromadzenie materiału biologicznego wykorzystywanego do badań naukowych, za zgodą komisji bioetycznej. Pacjent przekazując próbkę do biobanku przekazuje ją anonimowo, na własność PCBB.

 

W PCBB pobrana tkanka jest zabezpieczana w innowacyjnym buforze, który zapobiega zniszczeniu materiału genetycznego. To pozwala na izolację DNA z tkanki Pacjenta, a tym samym na znaczne zwiększenie dokładności badania i ilości i jakości uzyskiwanych danych genetycznych.

Krew Pacjenta jest pobierana i zamrażana w celu porównania DNA guza ze zdrowymi komórkami pacjenta. Dzięki temu możliwe jest wskazanie tylko tych zmian genetycznych, które doprowadziły do choroby nowotworowej.