Bezpieczeństwo danych

W Polskim Centrum Biobankowania stawiamy na najwyższą jakość ochrony danych osobowych Pacjenta. Zgodnie z Rozporządzeniem UE-RODO dane do celów naukowych będą poddane anonimizacji oraz będą wymagały zapoznania się z klauzulą poufności i świadomej zgody Pacjenta.

Identyfikacyjne dane osobowe uczestnika projektu naukowego będą wówczas zakodowane kodem numerycznym (ID Pacjenta) przez lekarza prowadzącego, pielęgniarkę lub koordynatora projektu w jednostce klinicznej. Pracownicy PCBB nie będą mieli wówczas wglądu do danych identyfikujących uczestników projektu.

W przypadku zlecenia usługi przechowywania, przetwarzanie minimum danych osobowych pacjenta w celu realizacji umowy jest objęte ogólnymi regulacją prawną zgodnie z art.6 ust.2 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe są wówczas przechowywane w formie elektronicznej w formie zakodowanej, w sposób uniemożliwiający ich identyfikację .

Wszystkie tkanki przechowywane są w sposób anonimowy, zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa danych. Każda próbka jest oznakowana swoim unikalnym numerem kodowym, którego znajomość jest niezbędna do zlecenia badania lub przekazania tkanki innemu podmiotowi.

Pacjent może w dowolnym momencie zażyczyć sobie zniszczenie zbankowanej próbki i usunięcie wszelkich danych osobowych.