Procedura pobierania tkanek

Po podpisaniu umowy o biobankowaniu tkanek, dostarczamy do jednostki medycznej zestawy pobraniowe zawierające:

  • probówkę z buforem konserwującym (nietoksyczny) do zabezpieczenia tkanek
  • probówkę zamkniętego systemu do pobierania krwi obwodowej
  • paszport próbki onkologicznej z unikalnym numerem ID Próbki (dla Pacjenta)
  • instrukcje pobrania (dla lekarza)
  1. Jeśli pacjent wyrazi chęć na biobankowanie próbki, a lekarz prowadzący wyda zgodę, pacjent otrzymuje do podpisania dołączone do zestawu pobraniowego dokumenty (formularz świadomej zgody, informacja dla pacjenta, informacja o RODO).
  2. tkanka jest pobierana w trakcie rutynowego zabiegu resekcji guza,
  3. krew obwodowa (poniżej 3ml) jest pobierana w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, przed lub po zabiegu chirurgicznym,
  4. po umieszczeniu niewielkiego wycinka w buforze konserwującym, tkanka może być przechowywana w temperaturze pokojowej lub w +4°C przez 72 godziny,
  5. po pobraniu materiału biologicznego szpital pracownik Szpitala kontaktuje się z Polskim Centrum Biobankowania w celu zlecenia przesyłki kurierskiej,
  6. pacjent otrzymuje paszport próbki onkologicznej z numerem ID. Przy jego użyciu może w przyszłości odkodować próbkę.