Wysoka jakość

Uprawnienia do prowadzenia działalności leczniczej

Polskie Centrum Biobankowania jako jednostka MNM Diagnostics posiada wpis Wojewody Wielkopolskiego do rejestru podmiotów leczniczych (nr wpisu: 000000205826) oraz posiada status Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (nr ewidencyjne KIDL: 3817). Pracownikami Polskiego Centrum Biobankowania są wykwalifikowani diagności laboratoryjni oraz specjaliści z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej.

System Zarządzania Jakością

Polskie Centrum Biobankowania jako jednostka wchodząca w skład MNM Diagnostics jest w trakcie certyfikacji międzynarodowej normy ISO/IEC 9001:2015 oraz działa zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r.

Posiadamy wdrożony, zunifikowany system zarządzania materiałem biologicznym oraz powiązanych z nim danych, co zdecydowanie wpływa na jakość przyszłych badań naukowych, możliwości wykonywania dodatkowych testów/analiz oraz dzięki standaryzacji procesów zapewnia identyfikowalność całego procesu, a w konsekwencji na wiarygodność uzyskanych wyników diagnostyki genetycznej.