Projekty badawcze

Polskie Centrum Biobankowania współpracuje z jednostkami klinicznymi oraz naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych nad:

  • podłożem genetycznym chorób rzadkich,
  • funkcjonowaniem mechanizmów naprawy DNA u człowieka,
  • deficytem rekombinacji homologicznej w nowotworach jajnika i trzustki
  • wpływem nabytych zmian genetycznych na oporność i progresję nowotworów złośliwych

Posiadamy bogatą kolekcję tkanek oraz zsekwencjonowanych genomów Pacjentów nowotworowych i osób zdrowych. Dysponujemy także danymi klinicznymi, które pozwalają na prowadzenie innowacyjnych badań podstawowych oraz aplikacyjnych.

Jako naukowcy o międzynarodowym zasięgu posiadamy doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi biologii molekularnej w badaniach z zakresu onkologii, hematologii i chorób rzadkich.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze zaplecze aparaturowe i bioinformatyczne niezbędne w realizacji dobrej jakości projektów badawczych:

  • Sekwencjonowanie całego genomu (WGS)
  • Analiza transkrytomu (RNAseq)
  • Doświadczenia na kulturach komórkowych
  • Analiza bioinformatyczna z użyciem algorytmów AI
  • Analizy GWAS i badania kliniczne